เราสามารถผลิตและออกแบบ ทั้ง นามบัตร สินค้าส่งเสริมการขาย ออกแบบป้ายโฆษณา ใบปลิวโฆษณา อีกทั้งยังผลิตได้ทั้งหมด ถึงแม้นว่าจะสั่งซื้อจำนวนน้อย เช่น โปสเตอร์ เป็นต้น ด้วยความชำนาญเราสามารถออกแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น สติ๊กเกอร์ซีทรูแปะกระจกร้านค้า สติ๊กเกอร์ติดประตูลิฟต์ สติ๊กเกอร์ติดบีทีเอสและรถประจำทาง เป็นต้น

Design

เราสามารถผลิตและออกแบบ ทั้ง นามบัตร สินค้าส่งเสริมการขาย ออกแบบป้ายโฆษณา ใบปลิวโฆษณา อีกทั้งยังผลิตได้ทั้งหมด ถึงแม้นว่าจะสั่งซื้อจำนวนน้อย เช่น โปสเตอร์ เป็นต้น ด้วยความชำนาญเราสามารถออกแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น สติ๊กเกอร์ซีทรูแปะกระจกร้านค้า สติ๊กเกอร์ติดประตูลิฟต์ สติ๊กเกอร์ติดบีทีเอสและรถประจำทาง เป็นต้น Continue reading“Design”