การโฆษณาด้วยวิดีโอเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้า รวมถึงป้ายโฆษณาดิจิตอลและอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมในส่วนของกิจกรรม IRเป็นการปรับจากการอบรมพนักงานด้วยวิทยากร เป็นการทำในรูปแบบวิดิโอแทน ในด้านการส่งเสริมลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพียงแค่วิดีโอเท่านั้น แต่ยังมีการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและป้ายดิจิตอลด้วย

Movie

การโฆษณาด้วยวิดีโอเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้า รวมถึงป้ายโฆษณาดิจิตอลและอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมในส่วนของกิจกรรม IRเป็นการปรับจากการอบรมพนักงานด้วยวิทยากร เป็นการทำในรูปแบบวิดิโอแทน ในด้านการส่งเสริมลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพียงแค่วิดีโอเท่านั้น แต่ยังมีการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและป้ายดิจิตอลด้วย Continue reading“Movie”