การถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพของเรา ส่วนใหญ่จะถ่ายทำในกรุงเทพ ซึ่งภาพเหล่านั้นมักจะนิยมนำไปใช้ใน ใบปลิว,แคตตาล็อค,เว็บไซต์ อีกทั้ง สามารถถ่ายทำในสตูดิโอจริง, Green Screen, การถ่ายทำพื้นหลังสีขาวด้วยสตูดิโอที่เรียบง่าย ราคาย่อมเยาว์ และการใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง

Shooting

การถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพของเรา ส่วนใหญ่จะถ่ายทำในกรุงเทพ ซึ่งภาพเหล่านั้นมักจะนิยมนำไปใช้ใน ใบปลิว,แคตตาล็อค,เว็บไซต์ อีกทั้ง สามารถถ่ายทำในสตูดิโอจริง, Green Screen, การถ่ายทำพื้นหลังสีขาวด้วยสตูดิโอที่เรียบง่าย ราคาย่อมเยาว์ และการใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง

Continue reading“Shooting”